Reklamationsret

Beautycentercosmetics.dk er ikke forpligtet til at håndtere produkter, herunder yde service, ombytning, reparation eller afhentning. Køber betaler for transport af produkter til beautycentercosmetics.dk

I tilfælde af berettiget reklamation får køber ingen reduktion i ydelsen, før produktet er returneret til beautycentercosmetics.dk, efter køber har underrettet beautycentercosmetics.dk herom. Beautycentercosmetics.dk kan beslutte at stille tilsvarende produkter til rådighed for køber, indtil produktet er undersøgt af producenten.

 

Udbedring

Beautycentercosmetics.dk er forpligtet til at udføre udbedring, hvis der er tale om en oprindelig mangel ved produktet, som medfører, at produktet på tidspunktet for levering ikke var funktionsdygtigt eller intakt.

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 12 måneder fra levering, medmindre andet er skriftlig aftalt. Reklamationsfristen er seks måneder fra levering, hvad angår el-dele.

Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneders periode.

Udbedring af forhold, som skyldes købers behandling, herunder skødesløshed eller fejlagtig behandling, hærværk, naturskade eller andet forbrugsmateriale m.v. er ikke omfattet af beautycentercosmetics.dk´s forpligtelse til udbedring.

Beautycentercosmetics.dk forbeholder sig retten til, til enhver tid, at søge udbedring før en eventuel ombytning. Beautycentercosmetics.dk kan ombytte produkter med tilsvarende produkter efter beautycentercosmetics.dk´s vurdering.

 

Følgeskader

Beautycentercosmetics.dk kan på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader der, som følge af at produkter og tilbehørsdele m.v., ikke fungerer som forudsat, evt. på grund af produktionsfejl, eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste m.m.

 

Produktansvar

Beautycentercosmetics.dk´s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, kundeforbindelser m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra beautycentercosmetics.dk´s side, samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Indirekte tab og følgeskader dækkes ikke af beautycentercosmetics.dk, men henviser til producenten.

I fald at skade påføres tredjepart, skal køber straks underrette beautycentercosmetics.dk, og medvirke til sagens opklaring, herunder skal beautycentercosmetics.dk have ret til at besigtige skaden og indsigt i kundejournal.

Dankort MobilePay Online